LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība Interreg Baltijas jūras reģiona programmas WAMBAF treniņsemināru apmācību sagatavošanai

Šī gada 23.–25. aprīlī LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete un pētnieks Mg.envir.sc. Mārtiņš Lūkins apmeklēja Interreg Baltijas jūras reģiona programmas "Ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos" (WAMBAF) pētījuma organizēto treniņsemināru, kas paredzēts tā darbiniekiem, kuri šī gada laikā organizēs apmācības saistībā ar pētījuma tematiem: meža meliorācijas sistēmu renovācija un piekrastes joslu apsaimniekošana.

Treniņsemināra laikā tika aplūkoti tādi praktiskie jautājumi, kā informācijas stendos iekļaujamā informācija (obligātā un rekomendētā) un stendu izvietošanas punkti un apmācību saturs (vispārīgā iekļaujamā informācija un konkrētā tematika). Pieredzes apmaiņas nolūkos tika arī organizēts brauciens uz Zviedrijas demonstrācijas platībām un prezentēts Zviedrijā plānoto apmācību saturs.

Turpmākie šī pētījuma pasākumi plānoti Sundsvalā, Zviedrijā, kur notiks bebru populāciju apsaimniekošanas treniņseminārs un Oulu, Somijā, kur notiks Somijas demonstrācijas platību apmeklējums un tālāka diskusija par apmācībām.

Publicēta 2018.05.02. 11:57:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.