LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Dalība IEA Bioenergy Task 43, SNS-NKJ un CAR-ES III rīkotajā konferencē

Šī gada 17.–19. aprīlī LVMI Silava Meža ekoloģijas un mežkopības pētījumu virziena vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete un vides inženieris Edgars Jūrmalis piedalījās IEA Bioenergy Task 43 (Biomass feedstocks for bioenergy markets), SNS-NKJ tīklošanas aktivitātes "Effect of bioenergy production from forests and agriculture on ecosystem services in the Nordic and Baltic landscapes" un CAR-ES III (Centre of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems) organizētā konferencē "Governing sustainability of bioenergy, biomaterial and bioproduct supply chains from forest and agricultural landscapes", kas notika Dānijā ,Kopenhāgenā.

Konferencē tika aplūkoti sekojoši tematiskie bloki:

  • Ilgtspējas ietekme uz biomasas ražošanu;
  • Politikas un pārvaldības sistēmas uz biomateriāliem balstītu piegādes ķēžu ilgtspējas nodrošināšanai;
  • Dati un metodoloģija ilgtspējīgas prakses izvērtēšanai;
  • Iesaistīto pušu viedokļi un iesaiste ilgtspējas pārvaldības procesos.

Konferences ietvaros LVMI Silava darbinieki prezentēja autoru grupas – Edgars Jūrmalis, Zane Lībiete, Arta Bārdule, Mārtiņš Lūkins un Jānis Donis – stenda referātu Ecosystem service approach as contribution to sustainability governance in forest management.

Konferences kopsavilkumu krājums šeit.

Vairāk par konferenci šeit.

Publicēta 2018.04.26. 11:59:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.