LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Life+ FutMon laboratoriju kvalitātes uzraudzības un kontroles darba grupas sanāksme

2009. gada 12.-13. oktobrī Varšavā notika Life+ FutMon (Life+/ Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System) laboratoriju kvalitātes uzraudzības un kontroles darba grupas sanāksme. LVMI Silavu pārstāvēja Meža vides laboratorijas asistenti Arta Bārdule un Andis Bārdulis.

Sanāksmes laikā detalizēti tika analizēti ūdens, nobiru, augsnes un augsnes fizikas starplaboratoriju salīdzinošās testēšanas rezultāti, meklēti risinājumi dažādām analītiskām problēmām un iezīmētas nākotnes virzības tendences attiecībā uz kvalitātes kontroli un uzraudzību laboratorijās. 2009. gadā ūdens, nobiru un augsnes starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā piedalījās arī LVMI “Silava” Meža vides laboratorija.

Tika meklēti risinājumu sekojošām analītiskām problēmām:

 • zemas koncentrācijas katjonu un anjonu noteikšana ūdens paraugos;
 • kopējā slāpekļa noteikšana ūdens paraugos ar Kjeldāla metodi;
 • augu materiāla paraugu sagatavošana analītiskām noteikšanām;
 • liesmas atom absorbcijas spektrometra kalibrēšana metālu noteikšanai dažādos paraugos;
 • fosfora noteikšana augu materiāla paraugos, izmantojot spektrofotometriskas metodes;
 • organisko augsnes paraugu mineralizēšana, izmantojot karaļūdens, HNO3 – spiediena un HNO3 – mikroviļņu metodes;
 • FutMon laboratoriju kvalificēšanās starplaboratoriju salīdzinošā testēšanā un pārkvalificēšanās sistēma;
 • noteikšanas un kvantificēšanas robežu noteikšana un izmantošana.
Galvenie secinājumi:
 • piedalīšanās ICP-Forests salīdzinošā starplaboratoriju testēšanā un pārkvalificēšanās ir obligāta visām FutMon laboratorijām un rekomendējamā visām ICP-Forests laboratorijām;
 • atom absorbcijas spektrometrijas (AAS) vietā rekomendēts izmantot induktīvi saistītās plazmas masspektrometriju (ICP-MS);
 • īpaša uzmanība jāpievērš ārējiem paraugu piesārņotājiem, fona līmeņa un LOD/LOQ samazināšanai;
 • visas FutMon laboratorijas var pieteikties Laboratoriju palīdzības programmai, kuras ietvaros iespējama iegūt ārvalstu pieredzējušu ekspertu palīdzību dažādu analītisku problēmu risināšanai.

Sanāksme laikā tika izrādīta moderna un labi aprīkota Varšanas Mežzinātnes institūta ķīmiskā laboratorija - laboratorijas iekārtas un aprīkojums vides paraugu ķīmisko analīžu veikšanai, sagatavošanai un uzglabāšanai.

Publicēta 2009.10.29. 11:48:18

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.