LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Dalība NB-NORD konferencē par mežizstrādes ietekmi uz vidi

Šī gada 3.–5. jūnijā LVMI Silava zinātnieki Andis Lazdiņš, Dagnija Lazdiņa, Kaspars Polmanis, Jānis Ivanovs, Ilze Kārkliņa un Raitis Meļņiks piedalījās NB-Nord konferencē Forest Operations in Response to Environmental Challenges par mežizstrādes ietekmi uz vidi, tālizpētes datu pielietošanu mežsaimniecībā, meža ceļiem un koksnes transportēšanu. Konferenci rīkoja Norvēģijas bioekonomikas institūts NIBIO.

Pirmajā konferences dienā prezentācijas tika veltītas klimata ietekmei uz mežsaimniecību un ceļu un transportēšanas pētījumiem. LVMI Silava zinātnieku prezentācijas:

  • Andis Lazdiņš Compact-class forest machines as a tool for reduction of greenhouse gas emissions – par SEG emisiju samazināšanas iespējām harvesteru un forvarderu darbībā (prezentācija ŠEIT);
  • Jānis Ivanovs Identification of wet areas using airborne LiDAR data – par pārmitro vietu noteikšanas metodi mežaudzēs ar minerālaugsnēm (prezentācija ŠEIT); pētījums veikts, lai noteiktu mitro augšņu telpisko izplatību un būtu iespējams ierobežot smagās mežizstrādes tehnikas pārvietošanās ietekmi uz augsni mežizstrādes procesā. Darbā apsekoti 228 parauglaukumi uz dažādiem Kvartāra perioda ģeoloģiskajiem nogulumiem un noteikti augsnes mitruma stāvokli raksturojoši parametri, piemēram, kūdras slāņa biezums un glejošanās intensitāte. Mitro augšņu izplatības karšu ģenerēšanai izmantoti LiDAR dati un multispektrālās satelītainas.

Konferences otrā dienā viena sesija bija veltīta tālizpētei un vizuālajiem datiem. Šīs sesijas ietvaros Raitis Meļņiks prezentēja pētījumu Automatics generation of shallow ditch network in forest using LiDAR data and multispectral satellite imagery (prezentācija ŠEIT). Pētījuma mērķis bija izstrādāt metodi automātiskai virszemes noteces vagu ģenerēšanai beznoteces ieplaku mitruma režīma uzlabošanai, izmantojot LiDAR datus un multispektrālās satelītainas. LiDAR dati izmantoti virszemes ūdens plūsmas akumulācijas modelēšanai un veģetācijas augstuma modeļa izveidei.

Otra paralēlā sesija bija veltīta mežizstrādes produktivitātes un efektivitātes pētījumiem. LVMI Silava prezentācijas:

  • Kaspars Polmanis Impact of sorting grip and tilting grip on productivity of forwarding of logs in commercial thinning (prezentācija ŠEIT– par divu dažādu greiferu produktivitāti un to izmantošanas atšķirībām kopšanas cirtēs, salīdzinājumā ar standarta greiferi.
  • Andis Lazdiņš Impact of feed rollers on productivity, log damages and fuel consumption during harvesting (prezentācija ŠEIT) – par harvestera griezējgalvas padeves veltņu tipa ietekmi uz degvielas patēriņu, darba ražīgumu un sagatavoto kokmateriālu (finierkluči, skujkoku zāģbaļķi un mieti) mehāniskajiem bojājumiem.

Konferences trešā diena tika veltīta pētījumiem par meža atjaunošanu, kā arī darbu ar kontraktoriem un piegādes ķēdēm. Dagnija Lazdiņa prezentācijā Improved forest regeneration operations in Latvia – transfer and adaption of Nordic technologies – mechanized planting stāstīja par meža augsnes sagatavošanu un mehanizētas stādīšanas priekšrocībām (prezentācija ŠEIT).

Publicēta 2019.06.11. 9:56:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.