LVMI Silava  mežzinātnes
ideju, pētījumu un lietišķo
izstrādņu centrs.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Uzsākts pētījums īpašu LED gaismekļu izstrādei, izmantošanai kokaugu pavairošanas procesā

Š.g. 1. jūlijā LVMI Silava uzsākts pētījums "Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai” (Development of specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient tree propagation and rootstock process) (līguma Nr. 1.1.1.1/18/A/138).

Pētījums tiks realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" realizētā projekta ietvaros laikā līdz 2022. gada 30.jūnijam.

Pētījuma vadošais partneris ir SIA VIZULO, sadarbības partneris - LVMI Silava.

Pētījuma mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no veiktās pētniecības attiecībā uz kokaugu pavairošanas in vitro un to mikro spraudeņu apsakņošanas daudzstāvu sistēmās procesa efektivitātes uzlabošanu, izstrādājot ar īpaši pielāgotu gaismas spektru aprīkotas LED apgaismojuma sistēmas, kas sekmētu efektīvāku un energoefektīvāku pavairošanas un apsakņošanas procesu norisi.

Publicēta 2019.07.03. 13:27:47

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.