LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts pētījums par lauksaimniecības zemju ielabošanu

LVMI Silava ka sadarbības partneris iesaistīsies pētījumā "Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem" (projekta iesniegums Nr. 18-00-A01620-000050); vadošais partneris – Z/S "Andrupēni".

Pētījumā tiks izstrādāts risinājums koksnes pelnu un liellopu mēslu maisījumu izveidošanai (receptūra) un izkliedes-iestrādes augsnē tehnoloģiskajiem risinājumiem, lai apvienotu organiskās vielas un augsnes skābumu samazinošu ielabošanas līdzekļu iestrādi augsnē.

Pētījums uzsākts 2019. gada 1. martā, turpināsies līdz 2012. gada 31. augustam.

Pētījuma finansiālais atbalstītājs ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros.

Publicēta 2019.03.01. 14:33:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.