LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

LIFE OrgBalt: klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana Baltijas valstīs un Somijā

Šī gada 1. augustā LVMI Silava sācis LIFE programmas pētījuma "Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana auglīgu meliorētu organisko augšņu apsaimniekošanā Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt)" (Demonstration of climate change mitigation measures in nutrients rich drained organic soils in Baltic States and Finland) īstenošanu. Granta līguma Nr. LIFE18CCM/LV/001158.

LIFE OrgBalt pētījuma mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un sniegtu ieguldījumu ES kopīgo un Latvijas nacionālo klimata mērķu sasniegšanā saistību periodā pēc 2020. gada.

Pētījums tiks īstenots 5 valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Vācijā, sadarbojoties Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam "Silava", kas ir šī pētījuma vadošais partneris un koordinators, ar Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, Somijas Dabas resursu institūtu (LUKE), Tartu Universitāti, NVO "Baltijas krasti", Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un Michael Succow fondu (Vācija).

Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2019.08.07. 13:22:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.