LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Dalība seminārā "Augsnes ilgtspējīga apsaimniekošana"

27. septembrī LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš piedalījās seminārā "Augsnes ilgtspējīga apsaimniekošana", kas notika LLU Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrā. Seminārā piedalījās ap 60 zinātnieku, valsts pārvaldes iestāžu pārstāvju, lauksaimniecības politikas veidotāju un lauksaimnieku.

LVMI Silava vadošais pētnieks Andis Lazdiņš seminārā uzstājās ar ziņojumu "SEG emisijas un augsnes oglekļa uzkrājuma izmaiņas LIZ". Ziņojuma prezentācija šeit.

Visi seminārā sniegtie ziņojumi par augsnes ilgtspējīgas apsaimniekošanas aspektiem šeit.

Šobrīd LVMI Silava tiek īstenoti vairāki pētījumi par siltumnīcefekta gāzu emisijām:

  • Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana. Vairāk par pētījumu šeit.
  • Modelēšanas instrumentu un rekomendāciju izstrādāšana siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazināšanai mežaudzēs uz auglīgām organiskām augsnēm. Vairāk par pētījumu šeit.
  • Pilnveidoti risinājumi Meža resursu monitoringa datu izmantošanai oglekļa uzkrājuma izmaiņu raksturošanas nacionālajā SEG inventarizācijā (INVENT). Vairāk par pētījumu šeit.
  • Siltumnīcefekta gāzu emisiju un CO2 piesaistes novērtējums vecās mežaudzēs. Vairāk par pētījumu šeit.

Publicēta 2019.10.01. 13:51:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.