LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Pētījums atbalsta rīka izstrādei vēja bojājumu riska mazināšanai: aktuālais

Š.g. 1. aprīlī LVMI Silava meža selekcijas un kokaugu adaptācija pētniecības virziena zinātnieki uzsāka ERAF atbalstītā pētījuma "Lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde vēja bojājumu riska mazināšanai bērza un apses mežaudzēs" izstrādi. Pētījums tiks realizēts laikā līdz 2022. gada 31. martam.

Pētījuma mērķis ir kvantificēt lapu koku – bērza (Betula spp.) un parastās apses (Populus tremula L.) – pretestību vēja ietekmei, raksturot faktorus, kas ietekmē audzes bojājuma risku un izstrādāt lēmums pieņemšanas atbalsta sistēmu, lai šo risku samazinātu. Detalizēta informācija par pētījumu tā profillapā šeit.

Š.g. rudenī ir realizēts pētījuma pirmais posms. Potenciālās koku izturības raksturošanai veikti pirmie vēja noturības testi, kokus gāžot vai laužot, kā arī ievākti koksnes paraugi. Paraugi sagatavoti koksnes stiprības vērtēšanai, kas tiks veikta pēc tam, ka būs noslēgts ārpakalpojuma līgums. Veikta izgāzto koku (gan bērzu, gan apšu) sakņu sistēmu raksturojošo datu ieguve. Plašāk par pētījuma pirmā posma aktivitātēm šeit.

Publicēta 2019.10.11. 13:19:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.