LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Latvijas mežzinātnes diena "Mežs un mežkopība mainīgajā klimatā" pulcina vairāk kā 160 apmeklētāju

Vakar, 7. novembrī, Jaunkalsnavā notika Latvijas mežzinātnes diena "Mežs un mežkopība mainīgajā klimatā", kuru mežzinātnes institūts "Silava" organizēja sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži", Meža pētīšanas staciju, Meža fakultāti un Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju. Mežzinātnes dienā piedalījās vairāk kā 160 apmeklētāji.

Pasākumu atklāja LVMI Silava direktors Dr. Jurģis Jansons, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Ojārs Spārītis un a/s "Latvijas valsts meži" izpētes vadītājs Dr. Indulis Brauners. LZA prezidents un LVMI Silava direktors parakstīja sadarbības līgumu par šogad iedibinātās mežzinātnieka Kaspara Buša balvas piešķiršanu, kas izveidota par godu zinātnieka simtgadei. Kaspara Buša balva tiks piešķirta ne retāk kā reizi divos gados par nozīmīgu ieguldījumu meža ekoloģijā un mežkopībā. Mežzinātnes dienā LVMI Silava zinātnieki LZA kor. loc. Āris Jansons un doktorants Ingars Siliņš prezentēja jaunākās zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi uz koku augšanu, oglekļa piesaisti un dendrofāgo kukaiņu izraisītajiem riskiem.

Semināra ietvaros tika apmeklēti trīs eksperimentālie objekti Meža pētīšanas stacijas Kalsnavas meža novadā. Vienā no objektiem dalībniekiem bija iespēja aplūkot dižskābaržu audzi, iepazīstot jaunākās zināšanas par koku sugu izplatības areāla izmaiņām klimata pārmaiņu ietekmē un sugu pielāgošanos. Otrajā eksperimentālajā objektā, kurš tika apmeklēts mežzinātnes dienas ietvaros, LVMI Silava zinātnieki Dr. Āris Jansons, akadēmiķis Tālis Gaitnieks un doktorants Oskars Krišāns stāstīja par vēja un sakņu trupes radītiem bojājumu riskiem kokaudzēm, to novērtēšanu un iespējamu novēršanu. Seminārs noslēdzās ar vēsturiska, 50 gadus veca, zema sākotnējā biezuma (400 koki uz ha) egļu stādījuma apmeklējumu, kurā Āris Jansons un Dr. Dagnija Lazdiņa stāstīja par mežaudžu ražības kāpināšanu, izmantojot jaunākās zināšanas par meža selekciju, mežkopību un koku minerālo barošanos.


Mežzinātnes dienas dalībnieki vēja risku izpētes objektā Kalsnavas meža novadā.


LZA prezidents Ojārs Spārītis un LVMI Silava direktors Jurģis Jansons, parakstot sadarbības līgumu par Kaspara Buša balvas piešķiršanu.


LVMI Silava vadošais pētnieks Āris Jansons (no labās) dižskābaržu jaunaudzē stāsta par koku sugu areāla izmaiņām klimata pārmaiņu ietekmē.

Madona RPTV videosižets "Mežzinātnes diena Jaunkalsnavā" šeit.

Publicēta 2019.11.08. 10:40:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.