LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Noslēgušies LVAF atbalstīti pētījumi: plēsēju identificēšana postījumos un brūnā lāča monitorings

Šā gada 31. oktobrī noslēdzās LVMI Silava Medību faunas un medniecības virziena un Ģenētisko resursu centra zinātnieku īstenotie, Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītie pētījumi: "Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm" un "Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm".

Pētījuma "Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un paraugu ievākšanu DNS analīzēm" mērķis – nodrošināt apmācītus speciālistus plēsēju sugas identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem nodarīto postījumu gadījumos, uzsākt jaunāko pieejamo tehnoloģiju izmantošanu plēsēja sugas nekļūdīgai noteikšanai, apgūstot dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes, kā arī paraugu ievākšanu DNS analīzēm.

Pētījuma īstenošanas laikā organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju, divi speciālistu apmācības semināri, kā arī ievākti DNS paraugi no plēsēju uzbrukumu vietām un nodrošināta šo paraugu molekulārās ģenētikas analīžu veikšana laboratorijā. Sagatavotas Vadlīnijas lielo plēsēju nodarīto postījumu lauksaimniecības dzīvniekiem apsekošanai un reģistrēšanai, ar kurām un citu pētījuma informāciju var iepazīties pētījuma profillapā šeit.


Pētījuma "Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm" mērķis – precizēt brūnā lāča populācijas lielumu un struktūru Latvijā, izmantojot inovatīvu monitoringu ar molekulārās ģenētikas metodēm.

Pētījuma īstenošanas laikā organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģijas Dabas pētniecības institūtu un pieredzes apmaiņa – apmācības Latvijā. Veikta mērķtiecīga trīs veidu brūnā lāča ģenētisko materiālu saturošu paraugu – lāča matu, ekskrementu un sakostu medus rāmīšu – ievākšana 6–8 īpaši ierīkotajās matu lamatās un bišu dravu postījumu vietās. Nodrošināta brūnā lāča DNS paraugu analīze laboratorijā. Izstrādāts ziņojums Ar molekulārās ģenētikas metodēm iegūto brūnā lāča populācijas datu novērtējums un Rekomendācijas brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa uzlabošanai Latvijā ar molekulārās ģenētikas metodēm. Sagatavoti video materiāli par matu lamatu darbību un lāča postījumu bišu dravā. Detalizēta informācija par pētījumu tā profillapā šeit.

Publicēta 2019.12.16. 11:38:51

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.