LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Arta Bārdule ieguvusi doktora grādu par ķīmisko elementu plūsmas apšu hibrīdu stādījumā pētījumu

Vakar, 19. decembrī, LVMI Silava zinātniskā asistente Arta Bārdule Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu "Mikro- un makroelementu plūsma īscirmeta apšu hibrīdu (Populus tremuloides Mich. × Populus tremula L.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē", iegūstot ķīmijas doktora zinātnisko grādu. Pētījuma mērķis: noskaidrot notekūdeņu attīrīšanas dūņu, koksnes pelnu un digestāta pamatmēslojuma ietekmi uz mikro- un makroelementu plūsmām īscirtmeta apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LU Ķīmijas fakultātes profesors Dr. chem. Arturs Vīksna un LVMI Silava vadošā pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Sveicam kolēģi!

Publicēta 2019.12.20. 13:34:25

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.