LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

Promocijas darbus mežzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvējušas Māra Kitenberga un Līga Jansone

Šodien, 20. decembrī, LVMI Silava notika Meža nozares promocijas padomes sēde, kurā LVMI Silava zinātniskās asistentes Māra Kitenberga un Līga Jansone aizstāvēja savus promocijas darbus, iegūstot mežzinātņu doktora zinātnisko grādu.

MĀRAS KITENBERGAS promocijas darba "Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos" mērķis bija raksturot klimatisko un antropogēno faktoru ietekmi uz meža degšanas vēsturi un parastās priedes (Pinus sylvestris L.) atjaunošanos ugunsgrēka skartajās platībās.
Promocijas darba zinātniskie vadītāji: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. silv. Āris Jansons un Zviedrijas meža pētīšanas institūta pētnieks PhD Igor Drobyshev.
Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit.

LĪGAS JANSONES promocijas darba "Eiropas dižskabarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā" mērķis bija novērtēt Eiropas dižskābarža audzēšanas potenciālu Latvijā klimata pārmaiņu kontekstā.
Promocijas darba zinātniskais vadītājs: LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba konsultants: LVMI Silava pētnieks Dr.biol. Roberts Matisons.
Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Apsveicam kolēģes!! 

Publicēta 2019.12.20. 14:14:11

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.