LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

FutMon seminārs par MSI aktivitātēm C1 actions C1-NFI and C1-IT Action L1a and L2b Kopenhāgenā

2009. gada 24. un 25. novembrī Kopenhāgenā norisinājās seminārs par Meža statistiskās inventarizācijas (MSI) definīciju harmonizāciju FutMon projekta ietvaros (C1 actions C1-NFI and C1-IT Action L1a and L2b). Seminārā piedalījās LVMI “Silava” pētnieki Zane Lībiete un Toms Zālītis.

Semināra gaitā tika sniegta informācija par meža inventarizācijas lielumu rekomendēto definīciju (reference definitions) galīgajām versijām. Dalībnieki tika informēti arī par dažādiem iespējamajiem savienojošo funkciju (bridging functions) variantiem.

Semināra turpinājumā dalībvalstis sniedza prezentācijas par to, kādu meža inventarizācijā nosakāmu lielumu definīcijas tās gatavojas savietot nākamajā gadā paredzētajā praktiskajā pētījumā FutMon akcijas L2b ietvaros.

Nākamajā dienā seminārs turpinājās trijās darba grupās atbilstoši rādītājiem, ko valstis vēlas pārbaudīt nākamajā gadā paredzētajā praktiskajā pētījumā FutMon akcijas L2b ietvaros. Toms Zālītis piedalījās 1. darba grupas sanāksmē (meža un citas ar kokiem apaugušas zemes platība), Zane Lībiete piedalījās 2. darba grupas sanāksmē (mazo koku iekļaušana krājas aprēķinos). Grupu ietvaros tika identificētas nozīmīgākās definīciju savietošanas problēmas un definīciju savietošanas procedūra.

Semināra tupinājumā Gherardo Chirici (UoM) iepazīstināja ar akciju C1-NFI-(IT) un L1 norises gaitu. Šo akciju pamatideja ir liela mēroga reprezentatīva Eiropas parauglaukumu tīkla izveide meža veselības novērtēšanai (Latvijā 115 no MSI tīkla atlasītie parauglaukumi, kuros šovasar jau notika vainaga stāvokļa mērījumi).

Semināra noslēgumā Annemarie Bastrup-Birk (S&L) iepazīstināja klātesošos ar jaunas COST akcijas USEWOOD pieteikuma ideju (Improving data and information on the potential supply of wood resources: a European approach from multisource NFI). Koksnes resursu apjoms un pieejamība ir ļoti nozīmīga vairākos aspektos. Svarīgi jautājumi: kā noteikt pieejamo koksnes apjomu, kā uzlabot noteikšanas metodes, iesaistot attālināto uztveri, kā prognozēt koksnes izmantošanas apjomus? Ar šo jautājumu risināšanu nodarbosies trīs darba grupas. Plānots, ka akcijā visu triju darba grupu sastāvā iesaistīsies arī LVMI „Silava” speciālisti.

Publicēta 2009.12.01. 16:37:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.