LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

COST akcijas FP0903 menedžmenta komitejas pirmā tikšanās

2009. gada 18. novembrī Briselē notika COST akcijas FP0903 Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment menedžmenta komitejas pirmā tikšanās. Pasākumā kā viena no oficiālajiem Latvijas pārstāvjiem šīs COST akcijas menedžmenta komitejā piedalījās Dr. Zane Lībiete (otrs oficiālais dalībnieks – Dr. Āris Jansons, aizvietotāja – Dr. Dagnija Lazdiņa). Saprašanās memorandu par dalību šajā COST akcijā patlaban parakstījušas 26 COST valstis.

COST akcijas FP0903 galvenais mērķis ir palielināt izpratnes līmeni par meža ekosistēmu pretošanās un pielāgošanās potenciālu klimata izmaiņām piesārņotā vidē, kā arī sasaistīt uz procesu analīzi vērstus pētījumus par klimata izmaiņām meža ekosistēmās, ilgtermiņa meža monitoringa programmas un meža modelēšanas instrumentus visaptverošos izpētes objektos.

Galvenie akcijas pētniecības uzdevumi ir izvērtēt I un II līmeņa meža monitoringa parauglaukumu pārveidošanas iespējas par III līmeņa parauglaukumiem, integrējot dažādu zinātnes nozaru ilglaicīgo novērojumu un datu analīzes paņēmienus zinātniski pamatotu indikatoru un modeļu izstrādāšanai klimata izmaiņu un piesārņojuma ietekmes un meža ekosistēmu pielāgošanās potenciāla analīzei. Projektā tiks iesaistīti zinātnieki, kas pārstāv meža monitoringu un dažādas eksperimentālās zinātnes jomas, kā arī procesu modelēšanas un analīzes eksperti, kas debatēs par III līmeņa parauglaukumu izvietojumu, loģistiku, nosakāmajiem parametriem, metodēm un noteikšanas cikliskumu. III līmeņa monitoringa parauglaukumu izveidošana Eiropā ļaus pilnveidot zināšanas par meža ekosistēmu reakciju uz gaisa kvalitātes izmaiņām. Papildus datu ieguve un esošo datu padziļināta analīze III līmeņa parauglaukumos palielinās līdz šim meža monitoringa sistēmā ieguldīto līdzekļu atdevi. Akcijas mērķa sasniegšanai tiks izveidotas četras darba grupas: WG1. Monitoringa dati – to pieejamība un analīze; WG2. Robi zināšanās un modelēšana; WG3. Protokoli un parauglaukumi; WG4. Apmācība un zināšanu pārnese. Plānots, ka LVMI „Silava” iesaistīsies 1. un 3. darba grupas aktivitātēs.

Tikšanās sākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar akcijas legālajiem un finansiālajiem aspektiem. Sēdes turpinājumā tika ievēlēta akcijas priekšsēdētāja (Dr. Elena Paoletti, IPP-CNR), vicepriekšsēdētājs (Juha-Pekka Tuovinen, Finnish Meteorological Institute), divi finanšu sekretāri (Dr. Sophie Dillen, University of Antwerp; Prof. Stefan Tamas, Transilvania University). Tika ievēlēti arī darba grupu vadītāji un to vietnieki. WG1 – Dr. Nicholas Clarke, Norwegian Forest and Landscape Institute; WG2 – Prof. Rainer Matyssek, Technische Universität München, Dr. Gerhard Wieser, BFW; WG3 – Dr. Teis Norgaard Mikkelsen, Denmark, Richard Fischer, Johann Heinrich von Thünen Institute; WG4 – Dr. Pavel Cudlin, Academy of Science of the Czech Republic, Dr. Nenad Potocic, Forest Research Institute Croatia.

Sēdes turpinājumā menedžmenta komiteja ar balsu vairākumu vienojās par sekojošiem jautājumiem.

  1. Projekta akronīms būs ForMA.
  2. Nākamā menedžmenta komitejas tikšanās paredzēta 2010. gada 27. martā Turcijā, Antālijā, tūlīt pēc konferences Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change, kas paredzēta Antālijā no 2010. gada 22.līdz 26.martam.
  3. Akcijas sākuma konference (Research, Monitoring and Modelling in the Study of Climate Change and Air Pollution Impacts on Forest Ecosystems) tiks organizēta 2010. gada oktobrī vai novembrī Romā, par precīziem datumiem paredzēts vienoties nākamās menedžmenta komitejas tikšanās laikā.
  4. Tika nolemts atbalstīt ICP Forests un IES-JRC, kā arī Austrālijas un Marokas iesaistīšanos šajā akcijā.

Publicēta 2009.11.27. 16:44:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.