LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:
2021.01.29.  
  Pēcdoktorantūras ietvaros turpinās pētnieka kvalifikācijas celšana, vilku un lūšu populāciju izpēte
Lasīt vairāk...
2021.01.28.  
  Noslēgusies zinātniskā konference "ZINĀŠANĀS BALSTĪTA MEŽA NOZARE"
03/02/2021 Papildināts: konferences STATISTIKA
Lasīt vairāk...
2021.01.28.  
  Uzsākts VPP pētījums par ilgtspējīgu zemes resursu izmantošanu un ainavu pārvaldību
Lasīt vairāk...
2021.01.19.  
  Notiks meža nozares starptautiskā zinātniskā konference
Lasīt vairāk...
2021.01.18.  
  Uzsākts fundamentāli-lietišķais pētījums
"Oglekļa ieneses ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm"
Lasīt vairāk...
2021.01.15.  
  Uzsākts pētījums
"Klimata politikai pielāgoti risinājumi izstrādāto kūdras lauku izmantošanai un paludikultūru biomasas audzēšanai"
Lasīt vairāk...
2021.01.14.  
  Uzsākts pētījums
"Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm"
Lasīt vairāk...
2021.01.13.  
  Uzsākts pētījums
"Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs"
Lasīt vairāk...
2021.01.12.  
  Uzsākts pētījums
"Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm"
Lasīt vairāk...
2021.01.11.  
  Uzsākts fundamentāli-lietišķais pētījums
"Zemes izmantošanas veida, augsnes un meteoroloģisko faktoru ietekmes uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām no meliorācijas grāvjiem izpēte"
Lasīt vairāk...
2021.01.04.  
  Uzsākts ERAF pētījums "Sakņu trupes ierobežošana, izmantojot Latvijas izcelsmes sēņu izolātus"
Lasīt vairāk...
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... > >>
Pašreizējās

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.