ERAF Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts    • LVMI Silava ir partneris biedrības "Latvijas Biotehnoloģiju asociācija" pētījumā
    Tīro tehnoloģiju klāsteris, kas tiek īstenots sadarbībā ar
     

 

      

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.