Rakstu krājums Mežzinātne (agrākais nosaukums - Jaunākais Mežsaimniecībā) ir zinātnisks rakstu krājums par institūta pētnieciskā darba rezultātiem. Tas periodiski atspoguļo svarīgāko fundamentālo un lietišķo pētījumu rezultātus un atziņas.

Kopš 2000. gada rakstu krājuma redkolēģijas darbā piedalīties uzaicināti un iesaistījušies arī LLU Meža fakultātes un kaimiņvalstu vadošie nozares speciālisti. Mežzinātne tiek izdota reizi gadā, raksti satur anotācijas arī angļu un krievu valodās.

ISSN 1407-270X (print)
ISSN 2256-0556 (online)
Mežzinātne ir indeksēta datubāzēs CAB Abstracts un AGRIS.

Rakstu krājuma Mežzinātne REDKOLĒĢIJA
(apstiprināta LVMI Silava Zinātniskās padomes 2009. gada 24. februāra sēdē, sēdes protokols šeit):
Galvenais redaktors - Tālis Gaitnieks, Dr.silv., LVMI Silava
Imants Baumanis, Dr.silv., LVMI Silava
Māris Daugavietis, Dr.sc.ing., LVMI Silava

Jurģis Jansons, Dr.silv, LVMI Silava
Andrius Kuliešis, Dr.habil.silv., Lietuvas Valsts mežierīcības dienests

Imants Liepa, Dr.habil.silv., LLU Meža fakultāte
Jaak Pikk, Dr.silv., Igaunijas Dabas zinātņu universitāte
Dainis Ruņģis, Dr.biol., LVMI Silava
Rimvydas Vasaitis, Dr.silv., Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte

Pēteris Zālītis, Dr.habil.silv., LVMI Silava

Rakstu krājuma Mežzinātne DOKUMENTĀCIJA
Mežzinātne nolikums (apstiprināts 2009. gada 24. februārī)
Norādījumi zinātnisko rakstu krājuma Mežzinātne autoriem
Publicēšanai Mežzinātnē iesniegto manuskriptu recenzijas veidlapa

Iepazīties ar šo rakstu krājumu var LVMI Silava bibliotēkā, kā arī jaunākie rakstu krājumi lejupielādējami mājas lapas sadaļā Lejupielādei.

Redakcijas adrese:
Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tālr.: 2 9103546, fakss: 67901359, e-pasts:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.