LVMI Silava zinātnisko potenciālu veido 34 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu) un 54 zinātņu maģistri, kā arī inženieri, asistējošais un palīgpersonāls.

Kopā uz 2016. gada 31. janvāri institūta zinātniskais personāls ir 92 darbinieks, pavisam institūtā strādā 116 pastāvīgie darbinieki un 58 līgumdarbinieki.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.