14.04.2021.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (turpmāk – LVMI Silava) izsludina konkursu uz direktora amatu.

Prasības pretendentam: zinātņu doktora grāds, vismaz 3 gadu darba pieredze vadošā administratīvajā amatā zinātniskajā institūcijā. Par priekšrocību tiks uzskatītas iemaņas strādāt ar datoru, labas komunikācijas prasmes un atsauksmes.

Darba samaksas amplitūda par direktora amata aprakstā noteikto pienākumu izpildi no 500 līdz 1600 EUR mēnesī.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums LVMI Silava Zinātniskajai padomei par dalību konkursā;
  • dzīves gājuma apraksts (CV);
  • doktora grādu apliecinoša dokumenta kopija;
  • LVMI Silava turpmākas attīstības redzējums.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 16. jūnijam pl. 17.30 elektroniski parakstīta dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi .

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.