05.06.2018.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” izsludina konkursu uz akadēmisko amatu vakancēm – piecām zinātniskā asistenta vietām (pilna slodze) meža selekcijas, ģenētikas un kokaugu adaptācijas virzienā, vienu zinātniskā asistenta vietu (pilna slodze) meža tehnoloģiju virzienā, vienu zinātniskā asistenta vietu (pilna slodze) meža atjaunošanas un ieaudzēšanas virzienā, vienu zinātniskā asistenta vietu (pilna slodze) mežkopības un meža resursu virzienā, divām zinātniskā asistenta vietām (nepilna slodze) meža selekcijas, ģenētikas un kokaugu adaptācijas virzienā, divām zinātniskā asistenta vietām (nepilna slodze) meža fitopatoloģijas virzienā, trīs zinātniskā asistenta vietām (nepilna slodze) mežkopības un meža resursu virzienā.

Minimālās kvalifikācijas prasības: zinātniskajam asistentam (pilna slodze) - habilitētā doktora, doktora vai maģistra grāds mežzinātnē, bioloģijā, ģeogrāfijā vai vides zinātnē, iepriekšēja pieredze darbā zinātniskajā institūcijā; zinātniskajam asistentam (nepilna slodze) - habilitētā doktora, doktora vai maģistra grāds vai augstākā izglītība, iepriekšēja pieredze darbā zinātniskajā institūcijā.

Konkursam iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums LVMI Silava Zinātniskajai padomei (ar konkrētā akadēmiskā amata norādi);
  • dzīves gājuma apraksts (CV);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

Dokumenti iesniedzami mēneša laikā pēc konkursa izsludināšanas datuma (05.06.2018.) laikrakstā LVMI Silava sekretariātā – Salaspilī, Rīgas ielā 111, 217. istabā (ar norādi – Akadēmisko amatu konkursam).

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.