Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Zane Lībiete Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Guntis Gitendorfs
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.
Māris Laiviņš Dr.habil.geogr.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Ilze Matisone Mg.geogr.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Zane Kalvīte Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Endijs Bāders Dr.silv.
Dace Auzenbaha Mg.biol.
Inga Zariņa Mg.silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Imants Baumanis Dr.silv.
Silva Šēnhofa Mg.silv.
Una Neimane Dr.silv.
Līga Puriņa Mg.silv.
Āris Jansons Dr.silv.
Oskars Krišāns Mg.geogr.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Juris Rieksts-Riekstiņš Mg.oec.
Jānis Smilga Dr.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Māra Kitenberga Mg.silv.
Roberts Matisons Dr.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Ineta Samsone Dr.biol.
Linda Robalte Mg.biol.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Jānis Jansons Mg.
Juris Katrevičs Mg.sc.ing.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.
Angelika Voronova Dr.biol.
Anita Gaile Mg.math.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Ilze Veinberga Dr.chem.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Viktorija Beļeviča Mg.biol.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Anna Korica Mg.biol.
Krišs Bitenieks Mg.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Arta Bārdule Mg.chem.
Andis Bārdulis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Jānis Liepiņš Mg.silv.
Dana Purviņa Mg.chem.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.
Kristaps Makovskis Mg.oec.
Jeļena Stola Mg.biol.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Agnis Šmits Dr.biol.
Zane Striķe Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Brūna Mg.biol.
Indulis Brauners Mg.silv.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Kaspars Polmanis Mg.silv.
Agris Zimelis Mg.sc.ing.
Modris Okmanis Mg.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Valentīns Lazdāns Mg.silv.
Santa Kalēja Mg.silv.
Gints Spalva Mg.silv.
Ainārs Lupiķis Mg.silv.
Guna Petaja Mg.biol.

Medniecība un faunas menedžments
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Guna Bagrade Dr.biol.
Samantha Jane Howlett Mg.
Gundega Done Mg.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Digna Pilāte Dr.biol.
Jurģis Šuba Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Ojārs Polis Mg.chem.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Guntis Gitendorfs

Citas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.