Pēc darbības jomas  Alfabētiski  Pēc projekta

Meža ekoloģija un mežkopība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Zane Lībiete Dr.silv.
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Māris Laiviņš Dr.hab.geogr.
Agita Treimane Mg.biol.
Jānis Vuguls Mg.envir.sc.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Leonīds Zdors Dr.silv.
Ilze Matisone Dr.silv.
Pēteris Zālītis Dr.habil.silv.
Dārta Kaupe Mg.envir.sc.
Edgars Jūrmalis Mg.envir.sc.
Zane Kļaviņa Mg.envir.sc.
Ivars Kļaviņš Mg.envir.sc.
Guntars Šņepsts Mg.silv.
Jānis Donis Mg.silv.
Baiba Bambe Dr.biol.
Linda Gerra-Inohosa Dr.biol.

Meža selekcija un kokaugu adaptācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Silva Šēnhofa Mg.silv.
Inga Zariņa Mg.silv.
Raitis Rieksts-Riekstiņš Mg.sc.ing.
Roberts Matisons Dr.biol.
Ineta Samsone Dr.biol.
Una Neimane Dr.silv.
Anita Baumane Mg.sc.ing.
Valts Vīndedzis Mg.silv.
Māra Kitenberga Dr.silv.
Toms Kondratovičs Mg.biol.
Kristiāna Šica-Šteinberga Mg.envir.sc.
Iveta Desaine Mg.envir.sc.
Jānis Jansons Mg.
Pauls Zeltiņš Mg.silv.
Laura Ķēniņa Mg.silv.
Mārtiņš Zeps Dr.silv.
Kārlis Bičkovskis Mg.silv.
Mārcis Saklaurs Mg.sc.ing.
Ieva Jaunslaviete Mg.silv.
Annija Kārkliņa Mg.biol.
Roberts Čakšs Mg.biol.
Juris Katrevičs Mg.silv.
Ilvars Ieviņš Mg.silv.
Linda Čakša Mg.biol.
Valters Samariks Mg.silv.
Daiga Zute Mg.silv.
Diāna Jansone Mg.biol.
Līga Jansone Dr. silv.
Arnis Gailis Mg.silv.
Baiba Jansone Dr.silv.
Endijs Bāders Dr.silv.
Oskars Krišāns Dr.silv.
Dace Treigute Mg.biol.
Āris Jansons Dr.silv.

Ģenētisko resursu centrs
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Dainis Edgars Ruņģis Dr.biol.
Viktorija Sirsniņa Mg.biol.
Krišs Bitenieks Mg.biol.
Agnese Gailīte Dr.biol.
Ilze Šņepste Mg.biol., Mg.sc.soc.
Baiba Krivmane Mg.biol.
Vilnis Šķipars Dr.silv., Mg.biol.

Meža atjaunošana un ieaudzēšana
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Andis Bārdulis Dr.silv.
Dana Purviņa Mg.chem.
Jeļena Stola Mg.biol.
Kristaps Makovskis Dr.oec.
Mudrīte Daugaviete Dr.sc.ing.
Dagnija Lazdiņa Dr.silv.
Kārlis Dūmiņš Mg.biol.
Toms Artūrs Štāls Mg.geogr.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Arta Bārdule Dr.chem.
Viktorija Vendiņa Mg.
Austra Zuševica Mg.biol.
Santa Celma Mg.biol.
Jānis Liepiņš Dr.silv.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Kaspars Liepiņš Dr.silv.

Meža entomoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Zane Striķe-Vorslava Mg.biol.
Ingars Siliņš Mg.biol.
Agnis Šmits Dr.biol.
Līva Legzdiņa Mg.biol.

Meža fitopatoloģija un mikoloģija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Astra Zaļuma Mg.biol., Mg.silv.
Lauma Silbauma Mg.biol.
Magdalēna Grosberga Mg.biol.
Natālija Burņeviča Dr.biol.
Tālis Gaitnieks Dr.silv.
Dārta Kļaviņa Dr.biol.

Meža darbi un meža enerģētika
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Aldis Butlers Mg.silv.
Gints Spalva Mg.silv.
Guna Petaja Mg.biol.
Jānis Ivanovs Mg.geogr.
Ilona Skranda Mg.silv.
Edgars Muižnieks Mg.envir.sc.
Zaiga Anna Zvaigzne Mg.envir.sc.
Ieva Līcīte Mg.envir.sc.
Ilze Ozola Dr.geol.
Linards Ludis Krumšteds Mg.geogr.
Raitis Normunds Meļņiks Mg.envir.sc.
Jordane Jean-Claude Champion Bsc.ing.
Ilze Kārkliņa Mg.envir.sc.
Kaspars Polmanis Dr.silv.
Agris Zimelis Dr.silv.
Andis Lazdiņš Dr.silv., Mg.biol.
Santa Kalēja Dr.silv.

Medību fauna un medniecība
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Digna Pilāte Dr.biol.
Gundega Done Mg.biol.
Arvīds Priedītis Dr.biol.
Jānis Baumanis Dr.silv., Mg.envir.sc.
Aivars Ornicāns Mg.biol.
Agrita Žunna Mg.biol.
Alda Stepanova Mg.biol.
Jurģis Šuba Dr.biol.
Mārtiņš Lūkins Mg.envir.sc.
Guna Bagrade Dr.biol.
Jānis Ozoliņš Dr.biol.

Meža izejvielu pārstrāde
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Ojārs Polis Mg.chem.
Ausma Marija Korica Mg.silv.
Kaspars Spalvis Mg.sc.ing.
Uldis Grīnfelds Dr.sc.ing.

Meža resursi un meža statistiskā inventarizācija
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts
Juris Zariņš Mg.biol.
Jurģis Jansons Dr.silv.
Ansis Actiņš Mg.silv.
Raimonds Putniņš Mg.envir.sc., Bc.silv.
Ieva Adamoviča Mg.ing.
Ģirts Razma Mg.(MBA)
Aigars Jansons Mg.silv., Mg.envir.sc.
Andis Adamovičs Mg.silv.
Uldis Zvirbulis Bc.silv., Mg.oec.
Guntars Šņepsts Mg.silv.

Bez noteiktas darbības jomas
Vārds Uzvārds Grāds E-pasts

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.