2013. gada 15. novembris

LATVIJAS MEŽZINĀTNES DIENA V

Prezentācijas


 2013. gada 28. jūnijs

LATVIJAS MEŽZINĀTNES DIENA IV

Prezentācijas


2013. gada 10.—13. jūnijs

LATVIJAS MEŽZINĀTNES DIENA III 

Prezentācijas


2013. gada 10.—12. jūnijs

Baltijas jūras reģiona zinātniskā konference

STARPNOZARU PĒTĪJUMI MEŽU SOCIĀLEKONOMISKĀS VĒRTĪBAS PAAUGSTINĀŠANAI


2013. gada 30.—31. maijs

LATVIJAS MEŽZINĀTNES DIENA II


2013. gada 19. aprīlis

LATVIJAS MEŽZINĀTNES DIENA I 


2013. gada 5. aprīlis

MEŽA KOKU SĒKLU PLANTĀCIJU APSAIMNIEKOŠANA BALTIJAS JŪRAS REĢIONA VALSTĪS — IERĪKOŠANA, KOPŠANA, ATZAROŠANA, AIZSARDZĪBA UN RAŽĪBAS VEICINĀŠANA

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.