2014.10.31. Latvijas mežzinātnes diena VIII
BĒRZA PLANTĀCIJAS LAUKSAIMNIECĪBĀ NEIZMANTOTĀS ZEMĒS AKTUĀLIE PĒTĪJUMI, REZULTĀTI, PIEREDZE. ABIOTISKIE RISKI KLIMATA IZMAIŅU KONTEKSTĀ
   Darba kārtība
   Izdales materiāls

 

 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.