2015. gada 4.—6. novembris
Meža nozares zinātniskā konference
ZINĀŠANĀS BALSTĪTA MEŽA NOZARE
(KNOWLEDGE BASED FORESTRY SECTOR)

Abstraktu krājums angļu valodā šeit


2015. gada 15. maijs
Latvijas mežzinātnes diena IX

MEŽA UN MEDĪBU FAUNA CILVĒKU APSAIMNIEKOTĀ VIDĒ
ZINĀTNES ATZIŅAS UN PATIESĪBAS

Darba kārtība
Prezentācija


2015. gada 23.—24. aprīlis
Starptautiska konference

ADAPTĀCIJA UN MITIGĀCIJA —
MEŽA EKOSISTĒMAS APSAIMNIEKOŠANAS STRATĒĢIJAS

Abstraktu krājums angļu valodā šeit

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.