2016. gada 22. aprīlis

Seminārs — mežzinātnes diena
KOKAUDŽU VESELĪBA LATVIJAS MEŽOS 2015. GADĀ MEŽA UZRAUDZĪBAS, APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSES UN ZINĀTNISKĀ MONITORINGA REZULTĀTI

Darba kārtība

Prezentācijas

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.