Zinātniskā personāla atalgojums no valsts budžeta līdzekļiem par akadēmiskā amata darba pienākumu izpildi

Akadēmiskais amats Personas nodarbošanās Atalgojums mēnesī no valsts budžeta līdzekļiem, EUR
Vadošais pētnieks Vadošā pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Pētnieks Pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Zinātniskais asistents Zinātniskā asistenta amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285

Valsts amatpersonu atlīdzība 2021. gada augustā (EUR)

Vārds, uzvārds
Amats Atlīdzība par administratīvo darbu Atlīdzība par zinātnisko darbu Atlīdzība par akadēmiskā amata pienākumu izpildi Atlīdzība par zinātnisko kvalifikāciju Autoratlīdzība
Jurģis Jansons
direktors, vadošais pētnieks
1500 750 285 150 -
Ansis Actiņš
direktora vietnieks, zinātniskais asistents
3172 - 285 - -
Tālis Gaitnieks Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks - 3650 285 150 -
Rihards Bērziņš plānošanas inženieris 2158  - - - -

 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.