Zinātniskā personāla atalgojums no valsts budžeta līdzekļiem par akadēmiskā amata darba pienākumu izpildi

Akadēmiskais amats Personas nodarbošanās Atalgojums mēnesī no valsts budžeta līdzekļiem, EUR
Vadošais pētnieks Vadošā pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Pētnieks Pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285
Zinātniskais asistents Zinātniskā asistenta amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 285

Valsts amatpersonu atlīdzība 2019. gada aprīlī (EUR)

Vārds, uzvārds
Amats Atlīdzība par administratīvo darbu Atlīdzība par zinātnisko darbu Atlīdzība par akadēmiskā amata pienākumu izpildi Atlīdzība par zinātnisko kvalifikāciju Autoratlīdzība
Jurģis Jansons
direktora p.i., vadošais pētnieks
1757,92
750 285 150 100
Ansis Actiņš
direktora vietnieks, zinātniskais asistents
3000 - 285 - -
Tālis Gaitnieks
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks
- 3532 285 150
-
Egils Gruzde
plānošanas inženieris, zinātniskais asistents 1500 - 285 - -

 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.