LVMI Silava darbinieku zemākais, augstākais un vidējais atalgojums par (PLE) sadalījumā pa amatu grupām 2011. gada augustā

Amatu grupa Zemākais atalgojums Augstākais atalgojums Vidējais atalgojums
Vadošie pētnieki  380 2392 1178
Pētnieki  400 2322  984
Zinātniskie asistenti  200 1734  804
Mežsaimniecības inženieri, eksperti, projektu vadītāji  200 2024  924
Mežkopības tehniķi, laboranti  200 1064  500
Administratīvās vadības darbinieki  225 2190  1074
Tehniskie darbinieki  200 360  273

 
Zinātniskā personāla atalgojums no valsts budžeta līdzekļiem par akadēmiskā amata darba pienākumu izpildi

Akadēmiskais amats Personas nodarbošanās Atalgojums mēnesī no valsts budžeta līdzekļiem, LVL
Vadošais pētnieks Vadošā pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 200
Pētnieks Pētnieka amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 200
Zinātniskais asistents Zinātniskā asistenta amata aprakstā noteikto pienākumu izpilde 200


LVMI Silava darba samaksas politika (apstiprināta institūta Zinātniskās padomes sēdē, 30.03.2007.)

 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.