Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" nolikums (apstiprināts LVMI Silava Zinātniskās padomes (ZP) 22.01.2007. sēdē ar papildinājumiem, apstiprinātiem ZP sēdēs 30.03.2007., 01.12.2010., 29.05.2015. un 07.04.2021.).

LVMI Silava Zinātniskās padomes nolikums (apstiprināts LVMI Silava ZP 26.02.2007. sēdē ar papildinājumiem, apstiprinātiem ZP sēdēs 29.05.2015., 07.06.2018. un 07.04.2021.).

LVMI Silava Konsultatīvās padomes nolikums (apstiprināts LVMI Silava ZP sēdē 20.06.2014. ar grozījumiem, apstiprinātiem ZP sēdēs 18.12.2015. un 27.08.2020.).

LVMI Silava un a/s "Latvijas valsts meži" Memorands par sadarbību zinātniskajā izpētē (parakstīts 11.10.2011.).

LVMI Silava un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Memorands par sadarbību Latvijas meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes attīstībā (parakstīts 19.03.2013.).

LVMI Silava un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes vadības sanāksmes (09.01.2015) vienošanās protokols par darbībām LLU un LVMI Silava 19.03.2013. sadarbības memoranda īstenošanā.

LVMI Silava un Latvijas Universitātes partnerības līgums (parakstīts 01.12.2015.).

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.