Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi vienošanos par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/012
Pētniecības infrastruktūras attīstīšana
Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"

Specifiskais atbalsta mērķis:
1.1.1.4 P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai.

Projekta darbību īstenošana tiks uzsākta 2018. gada janvārī, īstenošanas laiks 36 mēneši, tas ir, līdz 2020. gada decembrim ieskaitot. Projekta kopējie izdevumi 6 390 000,00 EUR, no tā plānotais ERAF finansējums 5 158 030,00 EUR.

Projekta mērķis ir LVMI Silava institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija, pilnveidojot pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru, tādējādi veicinot LVMI Silava iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un tās rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai.
Projekts ir ar saimniecisko darbību nesaistīts projekts.

Projekta plānotās darbības:
1. Ēku, telpu, laboratoriju un koplietošanas infrastruktūras attīstība (būvdarbu veikšana):
1.1. Silava centrālās ēkas renovācija (Rīgas iela 111, Salaspils);
1.2. Silava garāžu un noliktavu telpu rekonstrukcija (Institūta iela 1a un Institūta iela 6/1, Salaspils);
1.3. Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām izbūve un ierīkošana (Meža iela 2a, Salaspils);
2. Zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu materiālo un nemateriālo aktīvu iegāde:
2.1. Laboratoriju kompleksa ar klimata regulēšanas iespējām aprīkojuma iegāde;
2
.2. Molekulārās bioloģijas laboratoriju aprīkojuma iegāde;
2.3. Meža mikoloģijas un fitopatoloģijas laboratoriju aprīkojuma iegāde;
2.4. Mežkopības un meža resursu laboratorijas aprīkojuma iegāde;
2.5. Meža vides laboratorijas aprīkojuma iegāde;
2.6. Medniecības un faunas pētniecības laboratorijas aprīkojuma iegāde;
2.7. Augu fizioloģijas laboratorijas aprīkojuma iegāde;
2.8. Silava iekšējā datortīkla modernizācija.

Aktualitātes

1. 2018.04.05. Projekta aktualitātes. Relīze šeit.
2. 2018.06.01. LVMI Silava ir izsludinājis iepirkumu "Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegādes LVMI Silava". Relīze šeit.
3. 2018.09.21. LVMI Silava ir izsludinājis iepirkumu "Būvdarbu veikšana LVMI Silava". Relīze šeit.
4. 2018.12.28. Projekta aktualitātes. Relīze šeit.
5. 2019.03.29. Uzsākti projektā paredzētie būvdarbi un pētniecības aprīkojuma iegāde. Relīze šeit.
6. 2019.06.27. Sekmīgi turpinās uzsāktie būvdarbi. Relīze šeit.
7. 2019.09.30. Projektā plānoto būvdarbu norises gaita. Relīze šeit.
8. 2019.12.27. Projekta aktualitātes. Relīze šeit.
9. 2020.02.05. Saņemts Salaspils būvvaldes atzinums par ēku nodošanu ekspluatācijā. Relīze šeit.

10. 2020.05.25. Projekta aktualitātes. Relīze šeit.
11. 2020.07.07. Noslēgts līgums par mežzinātnes institūta "Silava" klimata laboratorijas aprīkojumu. Relīze šeit.
12. 2020.10.29. Tiek turpināti projektā paredzētie būvdarbi. Relīze šeit.
13. 2021.03.29. Projekta aktualitātes. Relīze šeit.
14. 2021.07.06. LVMI Silava pētniecības infrastruktūras attīstīšanas projekts sekmīgi pabeigts. Relīze šeit.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.