LVMI Silava sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju un Igaunijas dzīvības zinātņu universitāti (EMU) 2010. gada 18.-20. oktobrī organizēja starptautisko zinātnisko konferenci "Koku un mežaudžu un pielāgošanās klimata izmaiņām: apsvērumi apsaimniekošanai" (Adaptation of trees and stands to forest disturbances: management considerations). Konferencē ar ziņojumiem piedalījās 22 zinātnieki no 8 valstīm (ASV, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas un  Zviedrijas). Ziņojumu un diskusiju tēmas ietvēra dabisko traucējumu režīmu, tā izmaiņas, kā arī audzes reakciju ietekmējošos faktorus un tās prognozēšanas iespējas. Tāpat ziņojumi skāra ģenētikas lomu audžu adaptācijas veicināšanā un klimata izmaiņu ietekmes integrēšanu meža selekcijas stratēģijā.

Programma

Kopsavilkumu rakstu krājums

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.