Nacionālais meža monitorings

MSI rezultāti

 1. I cikla rezultāti (2011. gads ar 2014. gada pārrēķinu)
 2. II cikla rezultāti (2014. gads)
 3. III cikla rezultāti (2017. gads)
 4. Meža platība un krāja pēc pēdējo 5 gadu mērījumiem (08.2017.)
 5. Pārskats par pētījuma "Nacionālā meža monitoringa īstenošana" norisi (20.04.2017.-30.12.2017.)
 6. 5 gadu (2013.-2017.) MSI rezultātu kopsavilkumi
 7. MSI II un III cikla kopsavilkumi (4 gadi)

Meža kaitēkļu un slimību monitoringa un briežu dzimtas dzīvnieku nodarīto jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultāti

 1. 2014. gada rezultāti
 2. 2015. gada rezultāti
 3. 2016. gada rezultāti
 4. 2017. gada rezultāti
 5. 2018. gada rezultāti

Meža stāvoklis Latvijā 2012. gadā

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.