Nacionālais meža monitorings 

Dokumentācija


 Meža resursu monitoringa rezultāti

 1. I cikla rezultāti (2011. gads ar 2014. gada pārrēķinu)
 2. II cikla rezultāti (2014. gads)
 3. III cikla rezultāti (2018. gads) 
 4. IV cikla rezultāti
 5. Meža resursu stāvoklis valstī pēdējo piecu gadu periodā no 2004. līdz 2020. gadam

Pirmā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitoringa rezultāti

 1. Uzmērīto I līmeņa gaisa piesārņojuma monitoringa parauglaukumu saraksts 2018. gadā
 2. 2019. gada rezultāti
 3. 2020. gada rezultāti

Otrā līmeņa gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanas monitoringa rezultāti

 1. 2019. gada rezultāti
 2. 2020. gada rezultāti

Meža kaitēkļu un slimību monitoringa un briežu dzimtas dzīvnieku nodarīto jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultāti

 1. 2014. gada rezultāti
 2. 2015. gada rezultāti
 3. 2016. gada rezultāti
 4. 2017. gada rezultāti
 5. 2018. gada rezultāti
 6. 2019. gada rezultāti
 7. 2020. gada rezultāti:
  7.1. Meža kaitēkļu un slimību monitorings
  7.2. Briežu dzimtas bojājumu monitorings

Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana

 1. 2019. gada rezultātu pārskats
 2. 2020. gada rezultātu pārskats

Meža stāvoklis Latvijā 2012. gadā

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.