Kopš 1980.gada LVMI Silava ir Starptautiskās Mežu pētīšanas organizāciju savienības (IUFRO - International Union of Forest Research Organisations - angļu val.) biedrs.

LVMI Silava pārstāv Latviju un ir biedrs Eiropas Meža institūtā („European Forest Institute”- angļu val.) – vadošajā Eiropas mežu pētniecības tīklā, kurā 35 valstu pētnieciskās institūcijas veic kopējus koordinētus pētījumus.

 • Eiropas Komisijas 6.ietvara programmas projektā EFORWOOD
 • Ietvara programmas projektā FORTHREATS
 • Ietvara programmas projektā BioNorm
 • InterReg programmas ietvarā – projektā "Baltic Forest"
 • LIFE-NATURA programmas projektā "Purva biotopa aizsardzības plāna ieviešana Latvijā"
 • 13 Eiropas starpvalstu zinātniskās pētniecības COST programmu (European Cooperation in the field of scientific and technical research) akcijās:
  - E38 Woody Root Processes;
  - E33 Forest for recreation and nature tourism FORREC;

  - E43 Harmonization of National Forest Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting (2004-2008) (
  http://www.metla.fi/eu/cost/e43/)
  - FP0804 Forest Management decision support systems FORSYS (2009-2013);
  - FP0601 Forest management and the water cycle FORMAN (2007-2011);
  - FP0703 Expected climate change and options for European silviculture ECHOES (2008-2012);
  - FP0801 Established and emerging phytophthora: increasing threats to woodland and forest ecosystems in Europe (2008-2012);
  - FP0803 Belowground carbon turnover in European forests (2009-2013);
  -
  FP0902 Development and harmonisation of new operational of new operational research and assessment procedures for sustainable forest biomass supply (2009-2013);
  - FP0901 Analytical techniques for biorefineries (2009-2013);
  - FP0903 Climate change and forest mitigation and adaptation in a polluted environment (2009-2013);
  - FP0905 Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis of safe tree development and implementation of EU policy directives (2010-2014);
  - FP1001 Improving data and information on the potential supply of wood resources: a European approach from multisource National Forest Inventories USEWOOD (2010-2014).

LVMI Silava aktīvi piedalās Ziemeļvalstu finansētajās meža izpētes aktivitātēs (SNS), pārsvarā nodrošinot jauno zinātnieku un informācijas apmaiņu šādos projektos (CAR’s - centre for advanced research): OSCAR (operational systems of forests), PATHCAR (forest pathology), GENCAR (forest genetics). 

LVMI Silava ĢRC ir iesaistīts Eiropas sadarbības programmās augu ģenētisko resursu jomā (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)). Notiek sadarbība ar Ziemeļu Gēnu Banku (NordGen). ĢRC speciālisti ir EUCARPIA (European Association for research on plant breeding) locekļi.

Kā starptautiskās sadarbības forma atzīmējama Baltijas valstu mežzinātnes žurnāla "Baltic Forestry" izdošana, kā arī institūta zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" ar starptautisku redkolēģiju.

2008. gadā LVMI Silava kā Latvijas pārstāvis uzsāka dalību starptautiskajā projektā FutMon, kura mērķis ir meža monitoringa sistēmu saskaņošana Eiropā.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.