LVMI "Silava" vēsturisko pētniecisko materiālu dati

Pieejama sekojoša informācija par digitalizētajiem LVMI "Silava" vēsturisko pētniecisko materiālu datiem:

1. Skenēti vēsturiskie mežaudžu plāni.
2. Skenēti vai pārfotografēti vēsturiskie taksācijas (meža inventarizācijas) materiāli.
3. Skenēti vēsturiskie arerofoto attēli.
4. Vēsturisko meža ierīcību, nozari regulējošo normatīvo dokumentu, instrukciju skenēti materiāli.
5. Vēsturisko administratīvo teritoriju digitālās robežas  pagasti, mežu novadi, mežniecības, MRS.

Līdz šim (2022. gada janvāris) publicēto datu lejupielādes saites pievienotas šeit.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.