Latvijas ātraudzīgo lapu koku klonu reģistrs tiek uzglabāts LVMI Silava, un tas ir pieejams visiem interesentiem. Sugu un klonu saraksts pieejams tiešsaistē. Lai iegūtu sensitīvu informāciju un precīzus datus, jāvēršas personīgi LVMI Silavā. Ģenētiskās informācijas datu bāzes fails tiek uzglabāts uz LVMI Silava servera.

Latvijas ātraudzīgo lapu koku klonu reģistrā iekļauti:

  1. Latvijas teritorijā esošo kārklu kloni ar vislabāko koksnes īpašību un ātraudzības kombināciju,
  2. Latvijas klūgu kārklu audzētāju rīcībā esošie ģenētiskie resursi,
  3. Dažādu reģionu labāko kārklu audžu indivīdi, no kuriem paņemts materiāls un ierīkoti stādījumi turpmākai kārklu selekcijai nepieciešamā materiāla audzēšanai (mātes dārzi),
  4. Latvijā izveidoto klonu 'Monika' un 'Visvaldis' iezīmēti indivīdi,
  5. Latvijā ievestās un aprobētās ārzemju ātraudzīgo kārklu šķirnes,
  6. Latgales reģiona blīgznas (Salix caprea) un dažādu Latvijas reģionu baltā vītola (Salix alba) populāciju indivīdi, kuri paredzēti populāciju ģenētiskajai izpētei,
  7. Alkšņu sēklu plantācijas un no tām izveidotā stādījuma dažādas pakāpes hibrīdi,
  8. Latvijā identificētie papeļu un apšu (Populus spp.) kloni.

Ātraudzīgo lapu koku klonu saraksts šeit.

Slēdzam licences līgumus par
- kārklu klona 'Visvaldis' - vīrišķais, reģistrācijas nr. 20133297
kārklu klona 'Monika' - sievišķais reģistrācijas nr. 20130683
papeles klona 'Auce' - reģistrācijas Nr. 20142267
pavairošanu komerciāliem nolūkiem.
Plašāka informācija
šeit.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.