• Cenrādis atzinuma sagatavošanai par meža reproduktīvā materiāla piemērotību meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai Latvijā (šeit).
  • Cenrādis ekspertīzei par meža apsaimniekošanas jautājumiem (šeit).

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.