Agnis Šmits

Publikāciju saraksts
List of publications

  • Krams R., Krama T., Brūmelis G., Elferts D., Strode L., Dauškane I., Luoto S., Šmits A., Krams I.A. 2021. Ecological traps: evidence of a fitness cost in a cavity-nesting bird. Oecologia, 196, 735-745; https://doi.org/10.1007/s00442-021-04969-w
  • Laiviņš M., Kalvīte Z., Kļaviņš I., Kaupe D., Matisone I., Kārkliņa I., Šmits A. 2019. Sausas mezotrofas priedes mežaudzes izmaiņas skrejuguns ietekmē: trešais gads pēc meždegas. Latvijas Veģetācija, 29, 5-32
  • Priedītis A., Howlett S.J., Baumanis J., Bagrade G., Done G., Jansons A., Neimane U., Ornicāns A., Stepanova A., Šmits A., Žunna A., Ozoliņš J. 2017. Quantification of deer browsing in summer and its importance for game management in Latvia. Baltic Forestry, 23(2), 423-431
  • Liepins K., Smits A., Bruna L., Liepins J. 2015. Reforestation with planting of Silver birch: establishment and planting stock. In: Libiete Z. (Ed.) Book of abstracts of the international scientific conference "Knowledge Based Forestry Sector". Salaspils: LSFRI Silava, p. 71
  • Siliņš I., Šmits A., Jansons Ā. 2014. Latvijā nozīmīgāko dendrofāgu sugu masu savairošanās prognoze līdz 2020. gadam. Mežzinātne, 28, 66-90
  • Šmits A., Gaitnieks T. 2013. Skuju koku celmu apstrādes ar lielās pergamentsēnes (Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich) sporām ietekme uz lielā priežu smecernieka (Hylobius abietis L.) attīstību. Mežzinātne, 27, 103-112
  • Siliņš I., Šmits A., Jansons Ā. 2012. Use of wheather change indicators in pest outbreak prediction. In: Proceedings of AdapCar and IUFRO conference "Genetic aspects of adaptation and mitigation: forest health, wood quality and biomass production". Mežzinātne, 25, p. 163
  • Šmits A., Siliņš I., Jansons Ā. 2012. Most significant dendrophagous pests for Latvian forestry, review of invasion and outbreak risks in relation with climate changes in near future – next 50 years. In: Proceedings of AdapCar and IUFRO conference "Genetic aspects of adaptation and mitigation: forest health, wood quality and biomass production". Mežzinātne, 25, p. 182
  • Siliņš I., Šmits A. 2010. Ozolu mūķenes Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) populācijas reproduktivitātes rādītāju novērtējums masu savairošanās reģionā. Mežzinātne, 22, 47-69
  • Šmits A. 2001. Responses of Bupalus piniarius to plant quality variation generated by larval feeding. Doctoral thesis. Swedish University of Agricultural Sciences.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.