Pēteris Zālītis

Publikāciju saraksts (2009–...)
List of publications (2009–...)

 • Cekstere G., Osvalde A., Nollendorfs V., Karlsons A., Pormale J., Zalitis P., Snepsts G., Minova S., Jankevica L., Laivins M. 2018. Effects of fertilization on Picea abies stands situated on drained peat soils. Agronomy Research, 16(1), 64-82; https://doi.org/10.15159/ar.18.020
 • Čekstere G., Osvalde A., Nollendorfs V., Pormale J., Karlsons A., Šnepsts G., Zālītis P., Dudele G., Jankevica L., Minova S., Laiviņš M. 2018. Egles stādījumi nesekmīgi apmežotās augsnēs: mēslošanas eksperiments ar kālija magnēziju. Latvijas Veģetācija, 28, 5-34
 • Indriksons A., Jakovleva S., Zalitis P. 2018. Development of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stand on drained peat soils in Latvia. In: 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018. Vienna: SGEM, Vol. 18, Issue 5.1, p. 599-606
 • Zālītis P., Lībiete Z., Jansons J. 2017. Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs. Salaspils: LVMI Silava, DU AA "Saule" 
 • Donis J., Zālītis P., Ruņģis D., Gaitnieks T., Jansons J. 2014. Četri mežzinātņu motīvi. Salaspils: LVMI Silava, DU AA "Saule" 
 • Zālītis P., Jansons J. 2013. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. Salaspils: LVMI Silava, DU AA "Saule" 
 • Zālītis P., Jansons J., Indriksons A. 2013. Mežaudžu parametri hidrotehniski meliorētajos mežos pēdējos piecdesmit gados. Mežzinātne, 27, 36-66
 • Zālītis P. 2012. Mežs un ūdens. Salaspils: LVMI Silava 
 • Zālītis P., Jansons J., Indriksons A. 2012. Kokaudžu parametru dinamika meliorētos pārejas purvos. Mežzinātne, 26, 6-19
 • Jansons J., Zālītis P., Actiņš A. 2011. The Structure and Thinning Requirements for Broadleaved Stands of Natural Origin in Latvia. Baltic Forestry, 17(2), 262-267
 • Zālītis P. 2010. Intensīvi izretināto vai reto baltalkšņu jaunaudžu struktūra. Mežzinātne, 21, 45-55
 • Zālītis P., Zālītis T., Lībiete-Zālīte Z. 2010. Kokaudzes ražības izmaiņas saistībā ar grāvju deformēšanos. Mežzinātne, 22, 103-115
 • Zalitis P., Indriksons A. 2009. The hydrological properties of waterlogged and drained forests in Latvia. Journal of Water and Land Development, 13b, 69-86; https://doi.org/10.2478/v10025-010-0006-9
 • Zālītis P., Jansons J. 2009. Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra. Salaspils: LVMI Silava 

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.