Rakstu krājuma Mežzinātne REDKOLĒĢIJA
(apstiprināta LVMI Silava Zinātniskās padomes 2009. gada 24. februāra sēdē, sēdes protokols šeit):

Galvenais redaktors - Tālis Gaitnieks, Dr.silv., LVMI Silava
Imants Baumanis, Dr.silv., LVMI Silava
Māris Daugavietis, Dr.sc.ing., LVMI Silava

Jurģis Jansons, Dr.silv, LVMI Silava
Andrius Kuliešis, Dr.habil.silv., Lietuvas Valsts mežierīcības dienests

Imants Liepa, Dr.habil.silv., LLU Meža fakultāte
Jaak Pikk, Dr.silv., Igaunijas Dabas zinātņu universitāte
Dainis Ruņģis, Dr.biol., LVMI Silava
Rimvydas Vasaitis, Dr.silv., Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte

Pēteris Zālītis, Dr.habil.silv., LVMI Silava

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.