LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:
2021.01.14.  
  Uzsākts pētījums
"Klimata izmaiņu ietekmes uz oglekļa ienesi ar nobirām un sīksaknēm novērtējums mežos ar meliorētām un dabiski mitrām organiskām augsnēm"
Lasīt vairāk...
2021.01.13.  
  Uzsākts pētījums
"Zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētu siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju faktoru izstrādāšana meliorācijas grāvjiem zālājos, mitrājos, aramzemēs un meža zemēs"
Lasīt vairāk...
2021.01.12.  
  Uzsākts pētījums
"Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām un minerālaugsnēm"
Lasīt vairāk...
2020.12.30.  
  Sveicam kolēģi Agri Zimeli ar mežzinātņu doktora grāda iegūšanu!
Lasīt vairāk...
2020.12.30.  
  Sveicam kolēģi Santu Kalēju ar mežzinātņu doktora grāda iegūšanu!
Lasīt vairāk...
2020.12.29.  
  Sveicam kolēģi Oskaru Krišānu ar mežzinātņu doktora grāda iegūšanu!
Lasīt vairāk...
2020.12.29.  
  Sveicam kolēģi Ilzi Matisoni ar mežzinātņu doktora grāda iegūšanu!
Lasīt vairāk...
2020.12.28.  
  Sveicam kolēģi Baibu Jansoni ar mežzinātņu doktora grāda iegūšanu!
Lasīt vairāk...
2020.12.28.  
  Uzsākti divi fundamentāli-lietišķie pētījumi par meža ekosistēmu pakalpojumiem
Lasīt vairāk...
2020.12.23.  
  Konferencē "Zināšanās balstīta meža nozare" informēs par nozares izaugsmi
publicēts 23.12.2020, papildināts 15.01.2021
Lasīt vairāk...
2020.12.21.  
  Promocijas darbu mežzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs Agris Zimelis
Lasīt vairāk...
Arhīvs

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.