Publicēšanas datums 20.09.2023.
Drukā

Ziņu portāla Apollo publicētajā rakstā Ražīgākas mežaudzes peļņai un atmosfēras attīrīšanai Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums par LVMI "Silava" kā mežzinātnes kompetences centru Latvijā, kurā strādā Latvijas labākie mežzinātnieki un speciālisti.