Izvēlieties valodu

Roberts Čakšs

Roberts Čakšs

Zinātniskais asistents
Mg.biol.
+371 28667463

Promocijas darbs

Visas koku biomasas izmantošanas ilgtermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju parastās priedes (Pinus sylvestris L.) un parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) audzēs

Darba vadītājs: Āris Jansons

Izvēlieties valodu