Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 17.09.2018.
Beigu datums: 20.12.2023.

Pētījumu atbalsta a/s Latvijas valsts meži (vienošanās Nr. 5-5.5_002v_101_18_63) un a/s Latvijas Finieris

Pētījuma galvenais uzdevums ir pilnveidot bērza kokaudžu ierīkošanas un audzēšanas praksi ar mērķi palielināt bērzu mežu produktivitāti un vitalitāti, izstrādājot risinājumus un rekomendācijas meža resursu ilgtspējīgas un ekonomiski pamatotas apsaimniekošanas atbalstam. Sešos etapos sadalītais pētījums sastāv no vairākiem darba uzdevumiem, kuri virzīti uz bērzu sēklkopības bāzes kvalitātes paaugstināšanu, atjaunošanas prakses uzlabošanu un jaunaudžu augšanas gaitas un vitalitātes uzlabošanas iespēju izpēti.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2020) 
Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)