Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.11.2022.
Beigu datums: 30.11.2027.

Horizon 2020 programmas uzsaukuma HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01 (Land, ocean and water for climate action) tēmas HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-05 granta vienošanās ID 101084481

2022 Logo FORWARDS    Logo H2020

Save the date!
International conference "OLD-GROWTH FORESTS: POLICY AND PRACTICE"
October 10, 2024


Pētījuma partneri ir Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte (SLU, vadošais partneris), Eiropas meža institūts (EFI, Somija), University of Florence (Itālija), University of Molise (Itālija), Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL (Šveice), Johann Heinrich von Thünen Institute (Vācija), Helmholtz Geo-Research Centre Potsdam (Vācija), Wageningen University (Nīderlande), Stichting Wageningen Research (Nīderlande), Forest Research (Lielbritānija), LVMI "Silava", ICONS (Itālija), Bangor University (Lielbritānija), Somijas Dabas resursu institūts Luke, Enviromental Social Science Research Group (Ungārija), University of Natural Resources and Life Sciences BOKU (Austrija), Lundas Universitāte (Zviedrija), Prospex Institute (Beļģija) un Research Institute for Nature and Forest INBO (Beļģija).
Īstenošanas periods ir 60 mēneši.

FORWARDS mērķis ir izveidot Eiropas līmeņa meža novērojumu staciju ForestWard, lai (a) sniegtu savlaicīgu un detalizētu informāciju par Eiropas mežiem un klimata pārmaiņu negatīvajai ietekmei vairāk pakļautajām platībām; (b) sniegtu zinātniski pamatotus labās prakses ieteikumus, izmantojot klimata viedas mežsaimniecības (KVM) principus, meža apsaimniekošanā, ekosistēmu atjaunošanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā), kā arī (c) veicinātu interešu grupu un sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Pētījums vienlaicīgi izmantos jau esošos meža monitoringa ietvaros iegūtos datus (e.g. ICP Forests), gan paplašinās datu bāzi ar partneru nodrošinātu 5 pilotprojektu demoplatībām, pārstāvot dažādās Eiropas mežu ekosistēmas. Papildus FORWARDS ietvaros plānots piesaistīt 50 meža apsaimniekošanas pilotprojektus. Tādējādi tiks iegūta aktuālākā informācija gan par Eiropas mežu stāvokli, gan par Eiropā ieviestajām novatoriskām meža apsaimniekošanas praksēm, kas sniedz priekšrocības cīņā ar klimata pārmaiņu negatīvajām sekām un palielina meža ekosistēmu noturību pret šīm negatīvajām ietekmēm. Tradicionālo meža monitoringu papildinās ar attālās izpētes metodēm, tādejādi iegūtos datus kombinējot, tiks iegūta iespējami pilnīgākā datu bāze par Eiropas mežiem. Noteikti 6 galvenie FORWARDS mērķi:

  1. izstrādāt un ieviest operatīvu meža monitoringa un pilotprojektu tīklu ilgtermiņa klimata ietekmes uzraudzībai mežos (The ForestWard Observatory) [WP5];
  2. apvienojot meža monitoringa un attālas izpētes metodes, sniegt savlaicīgu informāciju par klimata pārmaiņu ietekmi, meža stāvokli un detalizētu meža dabisko traucējumu [WP2];
  3. identificēt, kvantificēt un novērtēt meža apsaimniekošanas iespējas, rīkus un klimata viedas mežsaimniecības (KVM) principus, lai sniegtu zinātniski pamatotus labās prakses ieteikumus meža apsaimniekošanā un ekosistēmu atjaunošanā Eiropā. Labās prakses piemēri tiks iegūti, pamatojoties uz meža pilotprojektu tīklu ietvaros iegūtajiem rezultātiem, kas sniedz uz empīriskiem datiem balstītu informāciju par efektīvu KVM un meža atjaunošanu. Tiks veikta Eiropas meža klimata risku un meža resursu modelēšana [WP3];
  4. izstrādāt sistēmas, lai integrētu un iesaistītu galvenās interešu grupas un iedzīvotājus praktisko lēmumu pieņemšanā, lai risinātu klimata pārmaiņu ietekmi un veiktu efektīvu meža ekosistēmas atjaunošanu, izmantojot KVM principus [WP4];
  5. uzlabot mūsu spējas sniegt efektīvu zinātniski pamatotu informāciju politiku veidotajiem ar pieejamu ES mēroga informāciju, kas var atbalstīt Eiropas politiku izstrādi attiecībā uz KVM principiem meža apsaimniekošanā un atjaunošanā, kā arī Eiropas mežu noturības aizsardzību un savlaicīgu rīcību pret meža dabiskajiem traucējumiem [WP5];
  6. veicināt sadarbību starp universitātēm, pētniecības institūtiem un starpvaldību struktūrām, kā arī uzturēt sakarus ar attiecīgiem pētnieku un projektu tīkliem un iniciatīvām, lai maksimāli palielinātu FORWARDS praktisko ietekmi, veicinot sinerģiju, integrāciju, sadarbību un zināšanu apmaiņas veicināšanu ar mērķtiecīgām interešu grupām un mežsaimniecības speciālistiem [WP6].

 2022 FORWARDS sadarbibas shema rezultatiFORWARDS darba virzienu (WP) sadarbības shēma un sasniedzamie rezultāti