Sākuma datums: 02.01.2023.
Beigu datums: 05.12.2023.

Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu aptuvenais publicēšanas laiks: 16.12.2023.
Atbalstītā pētījuma gaidāmo rezultātu publicēšanas vieta internetā: LVMI "Silava" mājas lapa un LBTU zinātnisko pētījuma datubāzē.
Uzņēmumiem un institūcijām, kuras darbojas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē vai apakšnozarēs, pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Pētījuma mērķis ir izpētīt in situ audzēto augu ģenētisko resursu situāciju Latvijā, identificējot vērtīgus ģenētisko resursu paraugus.

Plānotās aktivitātes

  1. Izveidot Latvijas lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo ģenētisko resursu savvaļas radinieku sarakstu un atlasīt prioritārās sugas in situ saglabāšanai.
  2. Pabeigt izstrādāt ieteikumus Latvijas lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo ģenētisko resursu saglabāšanai in situ.
  3. Pabeigt sugu deskriptoru sarakstu saskaņošana ar citiem Nordic Baltic Genebanks Information System GeNBIS datubāzes partneriem (Nordic Genetic Resource Center NordGen, Igaunija un ziemeļvalstis), lai varētu izveidot vienotu deskriptora sarakstu GeNBIS datubāzē.
  4. Turpināt Latvijas ģenētisko resursu deskriptora datu apkopošanu un ievadīšanu GeNBIS datubāzē.

Sasniedzamie rezultāti

  1. Izveidots savvaļas radinieku saraksts un prioritārās sugas in situ saglabāšanai atlasītas.
  2. Izstrādāti ieteikumi Latvijas lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo ģenētisko resursu saglabāšanai in situ.
  3. Deskriptoru dati ievadīti datubāzē, un daļēji ievietoti GenBIS datubāzē.