Vadītājs: Dārta Kļaviņa
Sākuma datums: 01.03.2021.
Beigu datums: 31.12.2025.

a/s Latvijas valsts meži atbalstīta pētniecības programma (vienošanās Nr. 5-5.9.1_007f_101_21_69)

Pētījuma mērķis ir novērtēt invazīvo slimību bojājumu riskus mežsaimniecībā nozīmīgām koku sugām, kā arī novērtēt fitopatoloģiskos riskus lapu kokiem, kuru īpatsvars Latvijā palielināsies saistībā ar klimata pārmaiņām Latvijā.


Pētījuma zinātniskais pārskats (2021)
Pētījuma zinātniskais pārskats (2022)