Sākuma datums: 01.01.2021.
Beigu datums: 30.12.2023.

Sadarbības līgums Latvijas Zinātnes Padomes projekta Nr. lzp-2020/1-0314 ietvaros

Logo FLPP

Pētījuma partneri ir Daugavpils Universitāte (vadošais partneris) un LVMI "Silava".

Lai noteiktu, vai vecākās mežaudzēs ģenētiskā daudzveidība ir lielāka nekā jaunākām mežaudzēm, tiks analizēta vienas sastopamas briofītu (sūnas) sugas un vienas retās sugas (Homalia trichomanoides un Neckera complanata) ģenētiskā daudzveidība un populācijas struktūra. Turklāt tiks veikta mitohondriju un hloroplastu PCR amplifikācijas produktu sekvencēšana atlasītiem paraugiem. Mitohondriju un hloroplastu sekvenču analīze dos iespēju salīdzināt rezultātus ar citiem pētījumiem, analizējot šī pētījuma rezultātus plašākā kontekstā. Ģenētiskās daudzveidības parametri ļaus salīdzināt analizētās populācijas un to ģenētisko līdzību, korelējot ģenētisko daudzveidību ar citiem iegūtajiem datiem. Ģenētiskās analīzes kopā ar citiem iegūtajiem datiem var identificēt iespējamos faktorus, kas ietekmē šo modeļu sugu ģenētisko daudzveidību un populācijas diferenciāciju.

Aktualitātes

  1. 14.01.2021. Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūtā, izmantojot Zoom platformu, tiešsaistē norisinājās pirmais pētījuma izpildītāju vebinārs