Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 25.05.2017.
Beigu datums: 30.09.2020.

Interreg Baltijas Jūras Reģiona programmas 2014–2020 pētījums

Logo Baltic ForBio

Pētījumā iesaistīti 13 partneri un 4 asociētie partneri,  vadošais partneris ir Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte. Partneri pārstāv 6 valstis (Latvija, Zviedrija, Igaunija, Vācija, Somija, Lietuva).
Kopējais finansējums ir 2,55 milj. EUR, t.sk. ERAF 2,00 milj. EUR, LVMI "Silava" daļa 55 130 EUR


Baltic ForBio mājas lapa

Baltic ForBio mērķis ir palielināt saražotās atjaunojamās enerģijas daudzumu Baltijas jūras reģiona (BJR) valstīs, uzlabojot sabiedrības, meža un enerģijas aģentūru, meža īpašnieku un uzņēmēju organizāciju, kā arī citu ar meža apsaimniekošanu saistītu personu lēmumu pieņemšanas spējas mežizstrādes atlieku un jaunaudžu kopšanā nocirstās sīkkoksnes izmantošanas jautājumos.

Balstoties un pieejamām tehnoloģijām un pētījumu rezultātiem, paredzēts izstrādāt ekonomiski pamatotas un ilgtspējīgas novākšanas metodes, lēmumu atbalsta rīkus, vadlīnijas un apmācību programmas mežizstrādes atlikumu un mazo koku novākšanai. Tiešā sadarbībā ar galvenajām ieinteresētajām personām tiks izstrādāta ĢIS platforma un datubāze telpiski aptverošai biomasas potenciāla prognozei un inovatīvi biznesa modeļi nelielām bioenerģijas ražotnēm BJR lauku reģionos.

Plānotās darbības:

  1. Esošās statistiskās un zinātniskās informācijas apkopošana par koksnes izmantošanu enerģētikā.
  2. Finansiāli izdevīgu un ilgtspējīgu novākšanas metožu izstrādāšana, uzlabošana un apkopošana.
  3. Mežistrādes atlieku un sīkkoksnes novākšanas izmaksu aprēķināšanas metožu izstrāde.
  4. Loģistikas izmaksu aprēķināšanas metožu izstrāde, ņemot vērā konkrētus apstākļus un mežistrādes atlikumu veidu.
  5. Dalība mācību programmas un lēmumu atbalsta rīka izstrādē.

Aktualitātes

  1. 17.–18.10.2017. Baltic ForBio partneru pirmā sanāksme Uppsalā, Zviedrijā.