Sākuma datums: 01.01.2016.
Beigu datums: 31.12.2018.

Pētījumu atbalsta Zemkopības ministrija

Pētījuma pamatojums ir nodrošināt LVMI "Silava" telpās izvietoto, ZM kompetencē esošo augu gēnu bankas, centrālās datu bāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbību.

Pētījuma uzdevumi:

  1. ZM kompetencē esošo ģenētisko resursu augu gēnu bankas darbības nodrošināšana un sēklu paraugu saglabāšana;
  2. ZM kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centralizētas datu bāzes uzturēšana;
  3. ZM kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas uzturēšana un darbība.