Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 03.10.2011.
Beigu datums: 28.06.2013.

Central Baltic Interreg IV A programmas, ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 2. prioritātes "Economically competitive and innovative region" projekts

Logo Central Baltic Interreg IV A 2007 2013

Pētījuma partneri ir Helsinku universitātes Mežzinātņu departaments, LVMI "Silava" un Tapio Oy (atbildīgs par izejvielu pieejamības, kā arī sadarbības un apmācību darba grupu uzdevumu īstenošanu).

Pētījuma mērķis ir apkopot un izplatīt informāciju par kokogļu ražošanai nepieciešamo izejvielu pieejamību, kokogļu izmantošanu un potenciālajām tirgus iespējām, kā arī attīstīt sadarbību starp enerģētiskās koksnes ražotājiem un patērētājiem.


BalBic mājas lapa

Pētījuma mērķgrupas aptver enerģētiskās koksnes ražošanā un izmantošanā ieinteresētos uzņēmējus un privātpersonas:

 • meža īpašniekus;
 • mežizstrādes un koksnes piegādes uzņēmumus;
 • transporta uzņēmumus;
 • uzņēmumus, kas plāno investēt kokogļu vai bioogļu ražošanā;
 • enerģiju ražojošos uzņēmumus;
 • meža nozares uzņēmumus;
 • pašvaldības;
 • valsts pārvaldes institūcijas;
 • pētnieciskos institūtus, universitātes, arodskolas un koledžas.

Sagaidāmie rezultāti:

 • datu bāze par izejvielu pieejamību Uusimaa, Kymenlaakso, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme un Etelä-Karjala provincēs Somijā un pašvaldībās Latvijā un Igaunijā;
 • ziņojums par cietā biokurināmā pieejamību, tā pašreizējiem un potenciālajiem patērētajiem projekta reģiona teritorijā;
 • rokasgrāmata par ilgtspējīgu kokogļu izejvielu ražošanu meža īpašniekiem;
 • viegli izmantojami izglītojoši materiāli meža īpašniekiem par bioogļu izejvielu ražošanu;
 • attīstīta sadarbība starp ieinteresētajām pusēm;
 • informācijas materiāls par bioogļu ražošanu un izmantošanu; bioogļu mārketinga plāns; bioogļu izejvielu piegāžu simulators.

Tiks rīkotas vairākas informācijas dienas, semināri un apmācību kursi. Apmācību materiāli un rīki (datu bāze, simulators) tiks sagatavoti atbilstoši dažādu ieinteresēto pušu vajadzībām.

Aktualitātes

 1. 28.11.2012. Aptauja par Kokogļu biznesa piegādes ķēdēm (aptaujas anketa).
  Aptauja notiek BalBIC ietvaros. Tās mērķis ir noskaidrot kokogļu biznesa piegādes ķēdi Latvijā, Somijā un Igaunijā. Apkopotā informācija ir konfidenciāla un paredzēta tikai zinātniskiem nolūkiem. Aptaujā nav pareizu vai nepareizu atbilžu variantu, katra atbilde ir vienlīdz svarīga, jo atspoguļo Jūsu viedokli. Jau iepriekš pateicamies par Jūsu ieguldījumu un anketas aizpildīšanu!
  Norādījumi anketas aizpildīšanai! Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 30 minūtes. Anketā ir 10 jautājumi, kuriem visiem doti atbilžu varianti, no kuriem Jums jāizvēlas Jūsuprāt piemērotākā atbilde. Aptaujā tiek noskaidroti viedokļi, tādēļ lūdzam Jūs atbildēt uz visiem jautājumiem, arī tad, ja Jums nav tiešas pieredzes par jautājumā minēto tēmu.