Vadītājs: Tālis Gaitnieks
Sākuma datums: 16.07.2007.
Beigu datums: 01.12.2009.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 160707/S269, 060808/S320 un 180909/S106

Logo Meza attistibas fonds

Sakņu piepes Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. izraisītā sakņu trupe, tāpat kā Eiropā, ir viena no postošākajām skujkoku slimībām arī Latvijā. H. annosum rada ievērojamus zaudējumus mežsaimniecībai, izraisot koku priekšlaicīgu bojāeju. Sakņu trupes ierobežošanai Eiropā visplašāk izmanto bioloģisko preparātu Rotstop, kura sastāvā ir lielās pergamentsēnes Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jül. sporas. Priežu celmu apstrāde ar P. gigantea ir attīstīta un sekmīgi pielietota daudzās valstīs, tomēr nav zināma viena izolāta Rotstop ietekme uz ekosistēmu, tā lietošanas drošība attiecībā uz ģenētisko un bioloģisko daudzveidību.

Pētījuma mērķis ir Latvijā izdalīt efektīvākos P. gigantea celmus (izolātus) un pārbaudīt to efektivitāti laboratorijas apstākļos, kā arī pārbaudīt dažādu izolātu augšanu koksnē.

Kopā ievākti 155 koksnes paraugi: 106 no parastās priedes 106 un 49 no parastās egles. Laboratorijā izolēti 49 P. gigantea celmi no parastās priedes un 25 no parastās egles koksnes. Pētījumam, laboratorijas apstākļos, tika izmantoti 54 Latvijā ievāktie P. gigantea izolāti un Somijā ražotais P. gigantea sporas saturošais preparāts Rotstop. Pētījumam lauka apstākļos izmantoti divi 2007. gadā ievāktie izolāti (K4 un G1), 2008. gadā ievāktais izolāts Gi107P, Rotstop, kā arī H. annosum izolāti: Ērgļi (S intersterilitātes grupa) un 385 Rv (P intersterilitātes grupa). Tika salīdzināta Latvijas P. gigantea izolātu efektivitāte (micēlija augšanas ātrums, antagonisms pret H. annosum S un P intersterilitātes grupām, oīdiju produkcija) ar preparāta Rotstop sastāvā esošās P. gigantea izolāta efektivitātes rādītājiem. Konstatēts, ka laboratorijas apstākļos, vairāki Latvijā ievāktie P. gigantea izolāti pēc efektivitātes rādītājiem būtiski neatšķiras no Rotstop izolāta efektivitātes rādītājiem. P. gigantea izolātu T207E raksturo būtiski lielāka oīdiju produkcija, salīdzinājumā ar Rotstop izolātu. Lauka eksperimentā pārbaudīts trīs P. gigantea Latvijas izolātu un Rotstop augšanas ātrums koksnē septiņām koku sugām.

Konstatēts, ka P. gigantea micēlijs labi attīstās Veimuta priedes, parastās priedes, klinškalnu priedes koksnē, sliktāk – parastās egles un Sibīrijas lapegles koksnē, bet attīstība netika konstatēta Sitkas egles un Menzīsa duglāzijas koksnē. P. gigantea Latvijas izolāti K4 un Gi107P Veimuta priedes, parastās priedes un klinškalnu priedes koksnē uzrāda lielāku micēlija augšanas ātrumu, salīdzinājumā ar Rotstop. Savukārt izolāts G1 parastās egles koksnē ir efektīvāks (11,7 ± 2,7 cm 28 dienās), kā Rotstop (8,5 ±3,4 cm 28 dienās). H. annosum labi attīstās Veimuta priedes, parastās priedes, klinškalnu priedes, parastās egles un Sitkas egles koksnē, bet slikti Sibīrijas lapegles un Menzīsa duglāzijas koksnē.

Pētījuma zinātniskais pārskats (2007)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2008)

Pētījuma zinātniskais pārskats (2009)