Vadītājs: Guna Bagrade
Sākuma datums: 01.07.2016.
Beigu datums: 31.12.2017.

Latvijas Vides aizsardzības fonda budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" atbalstīts pētījums

Logo LVAF

Pētījuma mērķis ir brūnā lāča populācijas ilgtermiņa aizsardzības nodrošināšana Latvijā, veicinot labvēlīga stāvokļa sasniegšanu un uzturēšanu, netraucējot dabiskos procesus, kas  norit vienotā Baltijas lāču populācijā. Rast veiksmīgāko risinājumu starp iesaistītajām interešu grupām lielo plēsēju un cilvēka līdzāspastāvēšanas jautājumos Latvijā.

Pētījuma uzdevumi un galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt sugas aizsardzības plāna (SAP) atjaunošanu atbilstoši sugu aizsardzības plānu izstrādes vadlīnijām (saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu, LR VARAM 11.05.2015. rīkojumu Nr. 127 "Par sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādāšanas kārtību" un DAP rīkojumu Nr. 1.1/15/2015-P 12.05.2015) un SAP iesniegšanu atbildīgajām institūcijām;
  2. organizēt vienu starpvalstu speciālistu tikšanos iesaistot Lietuvas, Igaunijas un LCIE ekspertus lielo plēsēju jautājumos, nodrošinot pieredzes apmaiņu un Latvijas SAP apspriešanu;
  3. organizēt divas apspriedes ar atbilstošās jomas ekspertiem, vides organizāciju, valsts institūciju un nevalstisko, t.sk. medību un biškopju, organizāciju pārstāvjiem SAP atjaunošanas laikā;
  4. gadījuma novērojumu apkopošana un 2017. gadā ziņoto novērojumu teritoriju apsekošana (iespēju robežās);
  5. lāču nodarīto postījumu vietu apsekošana (vismaz 5 postījumu vietas; atkarībā no ziņojumu skaita) un iesaistīto pušu viedokļu apzināšana.
  6. nodrošināt SAP pilnā teksta tulkojumu angļu valodā.

Sasniegtie rezultāti, pētījuma rezultātu dokumentācija:

Brūnā lāča Ursus arctos sugas aizsardzības plāns (informācija par SAP)

Pirmā SAP apspriede

Otrā SAP apspriede

Trešā SAP apspriede